המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

חברת כרמל בטיחות מספקת שירותי יעוץ לארגונים, מפעלים, עסקים ומוסדות, במגוון בתחומים ובהם:

  • הכנת תכנית לניהול הבטיחות
  • יישום תקני בטיחות ואיכות (ISO)
  • הכנת תכנית בטיחות אש
  • הכנת תיק שטח
  • הכנת תיק מפעל
  • כתיבת נהלי בטיחות
  • טיפול בחומרים מסוכנים.

הפעולות הנדרשות מתבצעות תוך כדי ליווי לאורך כל התהליך עד קבלת הרישיונות / ההיתרים מהרשויות הרלוונטיות.

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!