המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורססטטוסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות29.05.2019הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות28.10.2018הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי21.05.2019הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות06.09.2018הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישי18.12.2018הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות04.11.2018הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות0332019בתכנוןהרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית12.2018בתכנוןהרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעות15.11.2018הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות01.2019בתכנוןהרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות12.2018הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעות21.11.2018הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעות22.11.2018הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות01.2019הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות23.11.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות02.2019הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק אביזרי הרמהבוקר/ערב90 שעות16.01.2019הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות13.01.2019הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעות13.11.2018
16.11.2018
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות09.12.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר16 שעות02.12.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות29.11.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות26.11.2018בתכנוןהרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות13.11.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות11.12.2018הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות18.12.2018הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעות01.2019בתכנוןהרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות02.2019בתכנוןהרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר64 שעות02.2019הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות01.2019בתכנוןהרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות01.2019בתכנוןהרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועיבוקר56 שעות01.2019הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות18.02.2019הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות03.2019הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותבוקר48 שעות02.2019
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית בבנייןערב156שעות25.11.2018הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות01.2019הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מדריכי בטיחות ומיומנויות הדרכהערב42 שעות15.11.2018הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעות01.2019בתכנוןהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס Solidworksבוקר או ערב, עפ"י הדרישה112 שעות13.12.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תכנות מכונות מדידה XYZבוקר או ערב, עפ"י הדרישה104 שעות20.12.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס כוון/מפעיל CNCבוקר או ערב, עפ"י הדרישה120 שעות17.12.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תיב"מ חריטה וכרסום בוקר או ערב, עפ"י הדרישה180 שעות17.12.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס עורך מבדקים פנימייםבוקר או ערב, עפ"י הדרישה60 שעות21.10.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס בקרת איכות ומדידותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה140 שעות22.04.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ניהול הבטחת איכות / הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה76 שעות21.10.2018הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה300 שעות21.10.2018הרשם עכשיו

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!