המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

Курс учитель вождения тракторов

מידע מרוכז על Курс учитель вождения тракторов

תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף

כללי

בהתאם לנהלי הרישוי של משרד התחבורה, על המבקש לשמש כמורה נהיגה לטרקטור לעבור קורס בבית  ספר שאושר לשם כך. הקורס מתקיים בהתאם להנחיות ובפיקוח של אגף הרישוי במשרד התחבורה. החלק העיוני של הקורס והמבחנים העיוניים יתבצעו במכללת כרמל בטיחות, רח' בעלי מלאכה 26 חיפה. ועדת הקבלה לקורס, החלק המעשי של הקורס והמבחנים המעשיים יתבצעו במגרש בית הספר בכפר חסידים.

תכנית הקורס מורי נהיגה לטרקטור

הקורס בן 262 שעות לימוד עיוניות + כ: 20 שעות הדרכה מעשית לקבוצה + ועדת קבלה + מבחנים מסכמים.

מתכונת קורס מורי נהיגה לטרקטור

נפתחה הרשמה לקורס במתכונת של לימודי בוקר ולימודי ערב.

תנאי קבלה לקורס מורי נהיגה לטרקטור

על המבקש רישיון להוראת נהיגה בטרקטור לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:
 • גיל מינימאלי - 21 שנים.
 • תושב ישראל.
 • בוגר 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית).
 • מעבר בדיקה רפואית בהצלחה. (טופס רש"ל 18 לטרקטור)
 • מעבר בדיקת עיניים בהצלחה על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט.
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • בעל רישיון נהיגה בטרקטור למשך תקופה של 3 שנים לפחות.
 • • עמד במבחני קבלה עיוני ובמבחן מעשי בפני ועדה.

נושאי לימוד עיקריים

בהתאם לתכנית הלימוד המפורטת כפי שהוציא משרד התחבורה.

תעודה

למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בדרישות הקורס, כולל המבחנים המסכמים תוענק תעודת סיום מטעם משרד התחבורה ומכללת כרמל בטיחות. 

להלן הסבר לגבי תהליך ההרשמה לקורס

א.  יש לגשת למשרד מפקח על בתי הספר לנהיגה באזור מגורי המועמד, בימי הקבלה, כפי שמפורים בטבלה שבהמשך, בצירוף המסמכים הבאים:(יש להציג תעודה מקורית + העתק של כל מסמך).
 1. תעודת זהות.
 2. רישיון נהיגה תקף. (הכולל רישיון לטרקטור בותק של 3 שנים).
 3. טופס רש"ל 18 לטרקטור. (בתחנת צילום) +בדיקת עיניים ובדיקת רופא.
  • לרשימת תחנות הצילום לחצו כאן, או פנו למשרדנו.
 4. תעודת גמר – 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית).
 5. 2 תמונות פספורט עדכניות.
טבלת סניפים של משרדי מפקחים על בתי ספר לנהיגה: 
המחוזהמפקחהכתובתמס' טלפוןשעות הקבלה
מרכזישעיהו אברהםהלוחמים 1, חולון03-5027607ב', ה'12:00 – 08:00
צפוןאבו ימן אחסאןאדיסון 2, מפרץ חיפה04-8818808ב', ה'13:00 –08:00
דרוםמירי לוישד' שזר 33, באר שבע, בית נועם08-6406124א', ה'13:00 - 08:00
ירושליםחיים דייןרח התנופה 1, בית קרסו, תלפיות02-5682237ב'08:00-13:00
ב. פקידת הרישוי תעביר טפסי המועמדים המתאימים לקבלת תעודת יושר.ג. פקידת הרישוי תשלח בדואר הפנייה לקורס לאנשים שיימצאו מתאימים.
ד. יש להעביר למכללה את ההפנייה שהתקבלה ממשרד הרישוי.
ה. המכללה תעביר הודעה למועמדים על מועד ליום הכנה + יום מבחני קבלה.
ו.  המכללה תודיע למועמדים שעברו את ועדת הקבלה בהצלחה על מועד פתיחת הקורס.
הערה: הוגשה בקשה להכרה בקורס כימי עיון לממוני בטיחות
קורס מורי נהיגה לטרקטור מכללת כרמל בטיחות
הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!