המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

קורס חשמלאי מסוייג

מידע מרוכז על קורס חשמלאי מסוייג

 • מיקום:
  מכללת כרמל בטיחות
 • מכללת כרמל בטיחות חיפה מפה מפת הגעה
  (תפתח בחלון חדש)
תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף
הכשרת חשמלאי למפעל

כללי

"חשמלאי מסוייג" הינה הגדרה לרישיון לבצוע עבודות חשמל מסוגים מסויימים ומוגבלים, בהתאם לתנאים מיוחדים. לכן הקורס נקרא בשמו.להלן ציטוט מתוך תקנות החשמל (רשיונות) - התשמ"ה 1985, סימן י"ג: 28. תנאים למתן רשיוןהמנהל רשאי לתת רשיון למבקש המבצע סוג מסויים של עבודות חשמל, אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית ונסיון מקצועי, ולהתנות מתן הרשיון בתנאים אלה:
 1. הרשיון ינתן למבקש, לביצוע עבודות חשמל מסוג שצוין ברשיון במסגרת מקום עבודה בלבד, ושיהיה תקף לעבודות אלה בלבד.
 2. המבקש סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי דרישות האגף ובפיקוחו.
הרשיון ניתן במקרים, כגון: עבודה עם ציוד אלקטרוני או חשמלי הפועל תחת מתח. עבודות מיזוג אויר תחת מתח, עבודות לחיבור ציוד אלקטרוני או חשמלי במתח נמוך ובעוד מקרים ומצבים שונים.

אופן קבלת הרישיון

 • המפעל פונה למכללת כרמל בטיחות בבקשה לטפל בנושא קיום הקורס
 • המכללה שולחת את נציגה לבדיקת הצרכים של המפעל
 • המפעל מפנה בקשה לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת, עם הצעה לתכנית הכשרה, כפי שגובשה עם המכללה
 • לאחר קבלת האישור מכינה המכללה את תכנית הלימודים לקורס, בודקת את כישורי המועמדים לקורס בהתאם לדרישות אגף הפיקוח.

רשיון

כאמור, הרישיון ניתן לחברה / מפעל, לשם ביצוע העבודות כפי שהוגדרו בהיתר במסגרת המפעל בלבד ועל ידי אותם עובדים שהוכשרו לביצוע אותן עבודות מוגדרות. קורס חשמלאי מסוייג מכללת כרמל בטיחות

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!