המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

השתלמות מכין תכנית לניהול בטיחות

מידע מרוכז על השתלמות מכין תכנית לניהול בטיחות

  • תעודה:
    תעודת סיום ההשתלמות מטעם המכללה באישור ופיקוח אגף הפיקוח על העבודה
  • מיקום:
    מכללת כרמל בטיחות
  • מכללת כרמל בטיחות חיפה מפה מפת הגעה
    (תפתח בחלון חדש)
תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף

רקע

(מתוך העדכון לתקנות.... ). בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013 (להלן – "התקנות"), נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו נקבעה תכנית השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תכנית בטיחות, לפיה יוכשרו המעוניינים בקבלת אישור להכנת תכנית ניהול בטיחות.
תכנית ההשתלמות מפורטת בנספח 1 להלן, ותבוצע במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996. (להלן-תקנות הממונים).

כללי:

ההשתלמות מתבצעת בהתאם להנחיות, אישור ופיקוח אגף הפיקוח על העבודה. הקורס מתבצע במרכז ההדרכה של מכללת כרמל בטיחות ברח' בעלי מלאכה 26 (מול קניון לב המפרץ ומרכזית המפרץ).

משך ההשתלמות:

נפתחה הרשמה ל- 2 מסלולי לימוד. בוקר וערב השתלמות בוקר - 6 ימי לימוד מלאים. יום בשבוע. (בין השעות: 08:30-16:15). השתלמות ערב - 12 מפגשים. יומיים בשבוע. (בין השעות: 17:00-20:45).

נושאי הלימוד:

בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת ע"י אגף הפיקוח על העבודה.

דרישות קבלה:

ממונה על בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות.
דרישות ההשתלמות: נוכחות מלאה בכל מפגשי ההשתלמות וציון "עובר" בתכנית ניהול בטיחות.

תעודות:

תעודת סיום ההשתלמות מטעם המכללה באישור ופיקוח אגף הפיקוח על העבודה.
* הערות: פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. ייתכנו שינויים בתכנית ההשתלמות עקב אילוצי מדריכים. * ההשתלמות מוכרת כ- 7 ימי עיון לממונים על בטיחות. * ההשתלמות כוללת: חלוקת חומר עזר, בדיקת תכניות, תיק, כלי כתיבה, שתיה חמה, כיבוד קל וארוחת צהריים (בקורס בוקר).
השתלמות מכין תכנית לניהול בטיחות מכללת כרמל בטיחות

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!