המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

קורס ניהול פרויקטים בנייה

מידע מרוכז על קורס ניהול פרויקטים בנייה

 • שעות לימוד:
  200 שעות לימוד אקדמיות
 • מתכונת לימודים:
  לימודי ערב, פעמיים בשבוע
 • תעודה:
  תעודת גמר מטעם מכללת כרמל בטיחות
 • מיקום:
  מכללת כרמל בטיחות
 • מכללת כרמל בטיחות חיפה מפה מפת הגעה
  (תפתח בחלון חדש)
תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף

כללי

ענף הבנייה, בעל מאפיינים ייחודיים. הכרתם, מקנה אפשרות ניהול ברמה גבוהה של מיזם בנייה. כיום קיימת מגמה הולכת וגוברת, להפקיד את המיזם בידי מנהל פרויקט בבנייה, למעשה משרת אמון ברת חשיבות עליונה ליזם.

קהל היעד

לכל העוסקים בענף הבנייה, תשתיות ונדל"ן, המעוניינים לשפר ידיעותיהם ולקבל כלים מקצועיים להתנהל ולנהל מיזמים בבנייה. יזמים ובונים עצמאים, מנהלי אגף בינוי בגופים שונים, מנהלי עבודה, קבלנים, שמאים, מרכזי משק, עוזרי מנכ"ל, בוני תקציבים, עורכי מכרזים, עורכי דין ובוררים, אדריכלים וכל המעוניין להתמחות בתחום.

משך הקורס

הקורס מתנהל במשך 200 שעות לימוד אקדמיות

נושאי הלימוד

מכלול הנושאים והמידע הנדרש, כמשאבים לניהול מיזם בנייה באופן יעיל ומוצלח. המידע המוקנה, מתייחס לרמה התיאורטית והפרקטית, מכך, מקנה את מיומנות הנדרשת בניהול מיזם בנייה.
 • מאפייני המושג מיזם (פרויקט)
 • מיזם בנייה והסוגים
 • סדנת ניהול ומנהיגות
 • מנהל פרויקט הגדרות ותפקיד
 • תהליך הקמת מיזם בנייה
 • היבטים פיננסיים וכלכליים
 • השמאות במיזם
 • היבטים משפטיים
 • שלבי ומרכיבי התכנון
 • הגופים והגורמים המעורבים בתכנון
 • שלבי ומרכיבי הביצוע
 • המקצועות והאלמנטים הקיימים בבנייה
 • הציוד והכלים בבנייה
 • בניית לוח זמנים וחשיבותו
 • מכרזים, תכניות וכתב כמויות
 • התיעוד
 • ניהול התקציב
 • בטיחות בבנייה
 • עקרונות ופיקוח איכות הבנייה
 • שינויים וחריגות
 • הכרה ותרגול מעשי של תוכנות מקצועיות ( ms project )

מטרת הקורס

הקניית הידע, הכלים והמיומנות לניהול מקצועי של מיזם בנייה בהצלחה.

דרישות הקורס

נוכחות ב: 80% של שעות הלימוד וציון "עובר" במטלות הקורס.

תעודות

תעודת גמר מטעם מכללת כרמל בטיחות.

שעות לימוד

לימודי ערב, פעמיים בשבוע.

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!