המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

אחראי בטיחות הובלת חומ"ס – ריענון

מידע מרוכז על אחראי בטיחות הובלת חומ"ס – ריענון

 • שעות לימוד:
  8 שעות
 • מתכונת לימודים:
  יום הדרכת ריענון
 • תעודה:
  אישור של המכללה על השתתפות ביום ההשתלמות
 • מיקום:
  מכללת כרמל בטיחות
 • מכללת כרמל בטיחות חיפה מפה מפת הגעה
  (תפתח בחלון חדש)
תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף

כללי:

בהתאם להוראת מנהל אגף מטענים ומל"ח במשרד התחבורה, על בעלי הסמכה כ- אחראי בטיחות שינוע חומ"ס, חלה החובה להשתתף ביום הדרכת ריענון ייעודי. בעל הסמכה כאמור לא יוכל להמשיך ולשמש בתפקידו אם לא יעבור את ההשתלמות.מכללת כרמל בטיחות מבצעת את ההשתלמות, בהתאם לאישור שניתן לה ע"י משרד התחבורה.

נושאי הלימוד:

ההשתלמות היא בת יום אחד וכוללת מספר נושאים, כגון: חוקים תקנות, בטיחות והיבטים משפטיים הקשורים להובלת חומ"ס.

דרישות קבלה:

כל מי שעבר קורס והוסמך כממונה על שינוע חומ"ס.

דרישות הקורס:

נוכחות מלאה לאורך כל יום ההשתלמות

תעודות:

אישור של המכללה על השתתפות ביום ההשתלמות.
* לפרטים והרשמה נא לפנות לסיון בטלפון הרשום מטה. ניתן להעביר הודעה באמצעות תיבת "צור קשר" שבעמוד זה.
קורס הובלת חומרים מסוכנים מכללת כרמל בטיחות

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!