fbpx

 

רקע כללי על המגמה:

מנהל עבודה בבניין הינו בעל מקצוע מוסמך המורשה לניהול ופיקוח העבודה באתרי בנייה

מנהל העבודה בבניין אחראי על היבטים מרכזיים באתר ומרכז סמכויות שונות ביניהן נכללות ניהול נושאי בטיחות והבריאות התעסוקתית באתר בניה, הערכת כוח אדם נדרש לפרויקט, הוצאת הזמנות עבודה, קביעת נהלי עבודה, קביעת לוח זמנים, תיאומים מול הרשויות וניהול כוח האדם באתר.

בוגרי קורס מנהלי עבודה בבניין משתלבים באתרי בנייה, חברות קבלניות ופרטיות ומוסדות פרטיים וציבוריים.

הלימודים בתכנית זו מתבססים על לימודים עיוניים בתחומי הבניין השונים ונלמדים ברמה גבוהה ועל בסיס ידע קודם בבניין  אותו רכשו הלומדים קודם הגעתם למסלול זה.

 

מתווה המסלול התלת שלבי:

שלב א` : "התנסות מעשית מוקדמת" (בכפיפות למנהל עבודה רשום).

שלב ב` : קורס הכשרה ל: "עוזר למנהל עבודה".

שלב ג` : התנסות מעשית מודרכת (סטאז`) ל: "מנהל עבודה בבניין".

 

תנאי קבלה:

דרישות כניסה שלב ב'

 1. 18 חודשים של התנסות מעשית בתחום ניהול עבודה כולל התנסות בתחום השלד

בחברה קבלנית ג'1 או ג'2 שהיקפו לפחות 1000 מ"ר.

או…

 1. 12 חודשים של התנסות מעשית בתחום ניהול עבודה כולל התנסות בתחום השלד

בחברה קבלנית ג`3 ומעלה בפרויקט שהיקפו לפחות 2500 מ"ר.

 1. הצהרה של קבלן והמועמד על כך שהמועמד ביצע עבודות שלד במשך שנה שלמה

או שנה וחצי של התנסות בה.

 1. טופס תקופות העסקה של המועמד, או הצהרה נוטריונית במקרה של עצמאי.
 2. בוגר 10 ש"ל (או מבחן ידע בהבעה והבנה ובמתימטיקה ברמה זהה).
 3. ועדת קבלה הכוללת: ראיון ובחינת יידע (בשיתוף נציגי הקבלנים/התאחדות בוני

הארץ ומפקח מקצועי) בנוגע ליכולותיו בתחום ניהול עבודה, עבודות שלד ובטיחות.

 

דרישות כניסה לשלב ג' (דרישות כניסה לוועדת בוחנים)

 1. 9 חודשי ניסיון מוכח כ"עוזר מנהל עבודה בבניין" תחת פיקוחו של מנהל עבודה

רשום ע"פ נושאים בהתאם לתכנית המפורטת ב "טופס רישום פעולות בשנת החניכה":

 • משימות חובה – פרקים א' – ו' (35 משימות).
 • משימות בחירה – 40% מסה"כ הפרקים הנותרים.

6 חודשי ניסיון במקביל ללימודי הערב, ו- 3 חודשי ניסיון לאחר סיום הקורס (סטאז').

 1. תעודת השתלמות "עוזר למנהל עבודה בבניין".
 2. תעודת הסמכה ל"עבודה בגובה".

 תכנית הלימודים:

מקצועות תשתית – טופוגרפיה ומדידות

תורת המקצוע – חומרי בניין, בטון, כלים וציוד בנייה, תורת הבנייה

קריאת תכניות, חישוב כמויות, הכרת תקנים והליכי עבודה, מלאכת הבנייה, ניהול עובדים ודיני עבודה, סיורים לימודיים מקצועות תומכים- בטיחות ועזרה ראשונה, תחשיב תמחיר, כישורי מחשב

 

משך הקורס:

סה"כ שעות 550 שעות (כ: 8 חודשים).

3 פעמים בשבוע. יום לימודי בוקר (יום שישי) ויומיים לימודי ערב.

 

בחינות:

 • בחינות גמר פנימיות, שלב ב' – במהלך הקורס, בסיום כל פרק לימודים, יתבצע מבחן פנימי על החומר הנלמד.
 • בחינות גמר חיצוניות, עיוניות, שלב ב'– יתבצעו לאחר עמידה בכל דרישות תכנית הלימודים), במקצועות הבאים:
 • "תורת המקצוע, הבניה ויציבות מבנים".
 • "בטיחות ועזרה ראשונה למנהלי עבודה".

 

בחינות גמר חיצוניות שלב ג' – בחינה בעל פה בפני ועדת בוחנים.

 

 • ציון עובד בכל הבחינות (שלב ב' וכן שלב ג' הינו 70 לפחות.

 

תעודות:

 • תעודת השתלמות שלב ב' – "עוזר מנהל עבודה כללי בבניין".
 • תעודת גמר שלב ג' – "מנהל עבודה בבניין".

 

מידע נוסף

מתכונת לימודים

סה"כ שעות 550 שעות (כ: 8 חודשים). 3 פעמים בשבוע. יומיים לימודי ערב + יום שישי.

תעודה

תעודת השתלמות שלב ב' - "עוזר מנהל עבודה כללי בבניין". תעודת גמר שלב ג' - "מנהל עבודה בבניין".

מיקום

מכללת כרמל בטיחות – מפה

דברו איתנו

*6932

קורסים נוספים במגמה זו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP