כללי:

 • מינהל הבטיחות הגדיר מספר מקצועות כחריגים לצורך קבלה לקורס ממונים הבטיחות.
 • מועמדים אשר עומדים בתנאי החריגות נדרשים לעבור "קורס טכנולוגי ייעודי" כתנאי לקבלתם לקורס – ממונים על הבטיחות.
 • מכללת כרמל בטיחות אושרה על ידי מינהל הבטיחות לביצוע קורס זה.
 • על המועמד לקורס זה לעמוד בקריטריונים כפי שמפורטים במסמך של מינהל הבטיחות – "מקצועות שווי ערך…" (מסמך מס' 725262).
 • משך הקורס: 270 שעות.
 • נושאי הלימוד – בהתאם לתכנית הלימודים המפורטת במסמך הנ"ל.
 • מי שעבר את הקורס בהצלחה פטור מעמידה בפני ועדת קבלה לקורס ממונים על בטיחות.

 

תנאי הקבלה:

 • הוא בעל ניסיון מוכח בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית של שלוש שנים לפחות. לעניין זה, צבירת הניסיון תהיה בתקופה לפני תקופת הכשרתו. (על המועמד להציג מסמכים המעידים על הכשרתו).
 • הוא בעל השכלה שוות ערך, בהתאם לטבלה המצורפת.
 • על המועמד לקורס לעמוד בפני ועדת קבלה ולהציג את המסמכים הנדרשים כמפורט במסמך הנ"ל.

 

תנאים לסיום הקורס בהצלחה

 • השתתפות ב: 80% מהשיעורים בקורס – לפחות.
 • מעבר בהצלחה של מבחן מסכם בציון 70 – לפחות. (מי שנכשל רשאי לגשת למבחן אחד נוסף – בלבד).
 • לפרטים והרשמה נא לפנות אל יעל, בטלפון או באימייל הרשומים מטה.

 

לחצו כאן לצפייה בקובץ נוהל של משרד העבודה עם פירוט תנאי הקבלה, כולל לקורס הטכנולוגי הייעודי

מידע נוסף

מתכונת לימודים

תעודה

מיקום

– מפה

דברו איתנו

*6932

קורסים נוספים במגמה זו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP