fbpx

קצת על קורס תיב"ם חריטה וכרסום

הקורס מתבצע באישור ופיקוח של משרד העבודה

הקורס מתמקד בטכנולוגיות מודרניות של תהליכי עיבוד, המאפשרות בנייה מהירה של תכוניות עם זמני עיבוד מקוצרים בשמירה מתמדת של הדיוקים הנדרשים.הקניית ידע וכלים מעשיים המאפשרים לבוגרים להשתלב במפעל לעיבוד שבבי בתפקיד טכנולוג / תכנת.בפתיחת הקורס מקבלים הסטודנטים ID להורדת "גרסת סטודנט" לתרגול עצמי. 
תנאי קבלה
1. 10 שנות לימוד,
2. אחד מהבאים:
א. רקע מקצועי מתחום העיבוד השבבי של שנתיים לפחות.
ב. בוגר קורס כוון מפעיל CNC בהיקף של 120 שעות לימוד.
ג. בוגר קורס מכינה (פרטים לגבי הקורס ראו בהמשך)
3. וועדת קבלה
משך הקורס
180 ש"ל אקדמאיות.
נושאים נלמדים

 • שרטוט ועיצוב בתוכנה, מבוא לתיב"מ, טעינת התוכנה ויצוא, פקודות לניהול קבצים
 • מסך העבודה בתוכנה, אופני עבודה בתוכנה, סרגלי כלים
 • שרטוט דו מימדי – מנהל עבודת השרטוט, תרגול ע"פ חוברת
 • טיפול בתצוגה לפי צלמיות
 • מעבר משרטוט דו מימדי ל-Solid תלת מימדי, תרגול ע"פ חוברת
 • Solid – המשך, תרגול ע"פ חוברת
 • Solid מתקדם, תרגול ע"פ חוברות
 • קשר לתוכנות אחרות
 • שרטוט, תרגול ע"פ חוברת
 • שרטוט אוטומטי, תרגול ע"פ חוברת
 • תיב"מ כרסום, מבוא לתיב"מ בכרסום, טכנולוגיית הכרסום
 • הסבר כולל על שיטת העבודה בתוכנת תיב"מ לכרסום, הבדלים ברמות הכרסום השונות
 • שלושה צירים, ארבעה צירים אינדקסיאליו
 • תכנון ושרטוט המוצר או טעינת השרטוט
 • קביעת מיקום "הבית" מוצר
 • הכרה כללית של סביבת ה-CAM
 • הגדרת כלי עבודה – CUTTERS
 • הגדרת סוג המכונה, גובה ריחוף, גובה תחילת עבודה
 • הגדרת חומר גלם, תרגול ע"פ חוברת
 • עיבודים לאורך פרופילים סגורים ופתוחים
 • אפשרויות ניהול שלבי העבודה, תצוגת חומר הגלם בשלבי העבודה השונים
 • פרוצדורות עבודה לעיבוד כיסים והסרת נפח חומר גלם
 • הגדרת עיבודים נוספים באמצעות הפרוצדורות שנלמדו

נושאים משלימים – מתקדמים, תרגול ע"פ חוברת

 • קידוח
 • בדיקת העבודה על-ידי סימולציה, תרגול ע"פ חוברת
 • הפקת תוכניות מכונה G-Code, תקשורת למכונה

תעודה
תעודת גמר ממשלתית.

מידע נוסף

מתכונת לימודים

180 שעות אקדמאיות

תעודה

תעודת גמר ממשלתית

מיקום

מכללת כרמל בטיחות – מפה

דברו איתנו

*6932

קורסים נוספים במגמה זו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP