המכללה לבטיחות והכשרה מקצועית

קורס אחראי רעלים

מידע מרוכז על קורס אחראי רעלים

 • שעות לימוד:
  24 שעות אקדמיות
 • מיקום:
  מכללת כרמל בטיחות
 • מכללת כרמל בטיחות חיפה מפה מפת הגעה
  (תפתח בחלון חדש)
תאריך פתיחת הקורס הקרוב למידע נוסף למידע נוסף

קורס אחראי רעלים - הכשרת עובד כאחראי רעלים

כללי

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חייב בעל עסק, המבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, לעמוד במספר תנאים. אחד התנאים הוא מינוי לתפקיד זה אדם שבהגדרת תפקידו הוא: "אחראי רעלים".

מטרת הקורס להכשיר עובדים לשמש בתפקיד "אחראי רעלים" בארגון, בכל הנוגע לטיפול ברעלים בהתאם להוראות התקנות, תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות והסביבה.

הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות.

הבסיס החוקי

מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים , תוספת שנייה חלק א' ( סעיף ד')- "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד / העסק , באופן שיהיה בעל הסמכויות הדרושות
לכך שיתקיים בתאגיד/ בעסק טיפול מקצועי – בטיחות בחומרים מסוכנים..."
חלק ב- ( סעיף א')- " אחראי רעלים" , שמונה כאמור בפסקה ד' לעיל , יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן שימוש שוטף והן באירוע חריג".

נושאי הלימוד העיקריים

 • חוקים ותקנות( כולל תרגול מילוי טפסים שונים)
 • היבטים משפטיים
 • כימיה
 • יסודות הטוקסיקולוגיה
 • זיהוי והערכת סיכונים
 • מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום
 • תרגיל בהערכת סיכונים
 • ציוד מגן אישי
 • מבחן מסכם.

משך הקורס

24 שעות אקדמיות (3 ימי לימוד).

תנאי קבלה

 • על המועמד להכיר את התכונות המסוכנות של החומרים שבמפעל
 • העדר רישום פלילי, (אדם שלא ביצע עברה שיש עימה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים)

תכנים נוספים בנושא

 • בהרחבה על קורס אחראי רעלים

  קורס אחראי רעלים – מידע כללי: הובלה ואכסון רעלים הינם עסוקים רגישים ביותר. החומרים שנחוצים לעבודות השונות יכולים להוות סכנה של ממש לעובדים, ללקוחות ולסביבה. עם זאת, חומרים המוגדרים כרעילים פעמים רבות הם מרכיב חשוב מאוד מהלך העבודה בזירה התעשייתית, החקלאית וכדומה… לכן, קבע המשרד להגנת הסביבה שכל עסק, אשר מבקש לקבל היתר הובלה ואחסון […]

קורס אחראי רעלים מכללת כרמל בטיחות

מגמות לימוד

הקריירה שלך מתחילה כאן!

הקריירה שלך מתחילה כאן!