כללי

קורס מורים לנהיגה לטרקטור מתקיים בהתאם לנוהל ועפ"י הנחיות אגף הרישוי במשרד התחבורה. החלק העיוני של הקורס והמבחנים העיוניים יתבצעו במכללת כרמל בטיחות, רח' בעלי מלאכה 26 חיפה. ועדת הקבלה לקורס, החלק המעשי של הקורס והמבחנים המעשיים יתבצעו במגרש בית הספר בכפר חסידים.

תכנית לימודים קורס מורי נהיגה לטרקטור

הקורס בן 262 שעות לימוד עיוניות + כ: 20 שעות הדרכה מעשית לקבוצה + מבחני ביניים ומבחנים מסכמים.

מתכונת קורס מורי נהיגה לטרקטור

נפתחה הרשמה לקורס במתכונת של לימודי בוקר במתכונת של יום, או יומיים בשבוע.

תנאי קבלה לקורס מורי נהיגה לטרקטור

על המבקש רישיון להוראת נהיגה בטרקטור לעמוד בתנאים הבאים:

 • גיל מינימאלי – 21 שנים.
 • תושב ישראל.
 • בוגר 12 שנות לימוד, לפחות.
 • מעבר בדיקת עיניים ובדיקה רפואית.
 • היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • בעל רישיון נהיגה בטרקטור למשך תקופה של 3 שנים, לפחות.
 • מעבר בהצלחה בפני ועדת קבלה.
 • מעבר בהצלחה של במבחן תיאוריה לטרקטור.
 • מעבר בהצלחה של במבחן מעשי על טרקטור.

נושאי לימוד

בהתאם לתכנית הלימוד של משרד התחבורה

תעודה

למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בדרישות הקורס, כולל המבחנים המסכמים תוענק תעודת סיום מטעם משרד התחבורה ומכללת כרמל בטיחות.

להלן הסבר לגבי תהליך ההרשמה לקורס

א. על המועמד לגשת למשרד מפקח על בתי הספר לנהיגה באזור מגורי המועמד, בימי הקבלה, כפי שמפורטים בטבלה שבהמשך, בצירוף המסמכים הבאים: (תעודה מקורית + צילום. מי שיימצא מתאים יתבקש למסור את הצילום).

 1. תעודת זהות.
 2. רישיון נהיגה תקף. הכולל רישיון לטרקטור בותק של 3 שנים, לפחות.
 3. טופס רש"ל 18 לטרקטור. (בתחנת צילום) +בדיקת עיניים ובדיקת רופא.
  • לרשימת תחנות הצילום לחצו כאן, או פנו למשרדנו.
 4. תעודת גמר – 12 שנות לימוד, לפחות.

טבלת סניפים של משרדי מפקחים על בתי ספר לנהיגה:

המחוז המפקח הכתובת מס' טלפון שעות הקבלה
מרכז ישעיהו אברהם הלוחמים 1, חולון 03-5027607 ב', ה'12:00 – 08:00
צפון אבו ימן אחסאן אדיסון 2, מפרץ חיפה 04-8818808 ב',ד'13:00 –08:00
דרום מירי לוי שד' שזר 33, באר שבע, בית נועם 08-6406124 א', ה'13:00 – 08:00
ירושלים חיים דיין רח התנופה 1, בית קרסו, תלפיות 02-5682237 ב'08:00-13:00
ב. פקידת הרישוי תעביר טפסי המועמדים המתאימים לקבלת תעודת יושר.
ג. פקידת הרישוי תשלח בדואר הפנייה לוועדת קבלה למועמדים שיימצאו מתאימים.
ד. המועמדים ימסרו למכללה את ההפניה שהתקבלה ממשרד הרישוי ויסדירו תשלום.
ה. המכללה תעביר הודעה למועמדים על מועד ליום הכנה + יום לוועדת קבלה.
ו. המועמדים שקבלו הודעה שעברו בהצלחה את ועדת הקבלה ייגשו למבחן תיאוריה, באחד מהאתרים שמבצעים בהם את הבחינות הללו.
ז. המועמדים שעברו את מבחן התיאוריה יעבירו את טופס רש"ל 18 לבית הספר ויזומנו למבחן מעשי על טרקטור.
ח. המכללה תזמן את המועמדים שעברו את המבחן המעשי להסדיר את הרשמתם לקורס.
בהצלחה!!!
הערה: הוגשה בקשה להכרה בקורס כימי עיון לממוני בטיחות.

 קורס מורי נהיגה לטרקטור מכללת כרמל בטיחות

מידע נוסף

מתכונת לימודים

262 שעות לימוד עיוניות + כ: 20 שעות הדרכה מעשית לקבוצה בוקר/ערב

תעודה

תעודת סיום מטעם משרד התחבורה ומכללת כרמל בטיחות.

מיקום

מכללת כרמל בטיחות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP