כללי

הובלת חומרים מסוכנים מתבצעת בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים של משרד התחבורה. המבקש להוביל חומרים מסוכנים נדרש לעמוד במספר תנאים, בהם: להפעיל חברת הובלה בעלת רשיון מתאים. להחזיק כלי רכב המתאימים לכך. על החברה וכלי הרכב להיות בפיקוח קצין בטיחות בתעבורה. על הנהגים המובילים חומרים מסוכנים לעמוד בתנאים שקבע משרד התחבורה. אחד הדרישות לקבלת ההיתר לנהג להובלת חומ"ס הוא מעבר קורס ייעודי. נהג שעמד בתנאים ועבר בהצלחה את הקורס, מקבל את ההיתר להובלת חומ"ס. ההיתר ניתן לתקופה של שנתיים. כל נהג בעל היתר נדרש לעבור קורס רענון, לצורך לחידוש ההיתר שברשותו.

תנאי קבלה

 • הוא בעל ותק מוכח של 3 שנים לפחות בנהיגה ברכב מהסוג שלגביו מבוקש ההיתר.
 • לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב' עד 6 לתקנות התעבורה.
 • בשנתיים שקדמו להגשת בקשתו הוא לא הורשע באחת מהעבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק.
 • סיים בהצלחה קורס ההכשרה כאמור בתקנה 22ב' 1 או 2 לפי העניין.
 • לעניין נהיגת מיכלית עמד בקורס לנהיגת מיכלית שאישר המפקח.

מכללת כרמל בטיחות מבצעת את הקורס, באישור אגף מטענים במשרד התחבורה. הקורסים מתבצעים במכללת כרמל בטיחות, רח' בעלי מלאכה 26 חיפה (מול קניון "לב המפרץ", תחנת הרכבת ומרכזית המפרץ).

נושאי לימוד עיקריים

 • מבוא.
 • ההיבט החוקי.
 • רישיון מוביל.
 • הובלת חומר מסוכן
 • בטיחות וחומרים מסוכנים.
 • אחסון ושינוע.
 • כימיה וטוקסולוגיה
 • חומר נפץ
 • עזרה ראשונה
 • מבחנים.

מתכונת הקורסים

קורס בסיסי: יום ד' בין השעות 08:00-15:30 יום ה' בין השעות 08.00-15.30   השתלמות רענון: יום ה' בין השעות 08.00-15.30

* ניתן לקיים הדרכות גם בימי שישי ובשעות אחה"צ, עפ"י דרישה.

 קורס הובלת חומרים מסוכנים מכללת כרמל בטיחות

מידע נוסף

מתכונת לימודים

בוקר 08:00-15:30

תעודה

מיקום

מכללת כרמל בטיחות – מפה

דברו איתנו

*6932

קורסים נוספים במגמה זו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP