fbpx
מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות20.01.2022הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות19.12.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי12.12.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות07.12.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות26.12.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות29.11.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית02.2022הרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעותכל שבוע בימי חמישי +שישיהרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות07.12.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות01.2022הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעותאחת לשבועיים
(רביעי + חמישי)
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעותכל שבוע בימי חמישי הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות04.2022הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות03.12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות11.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמהבוקר90 שעות12.01.2022הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות24.12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות 22.11.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות16.12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות01.2022הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות13.12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות8.12.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעות12.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות12.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות06.01.2022הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות10.2021הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות01.2022הרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות12.2021הרשם עכשיו
בניהקורס השלמה לבונה פיגומים מקצועי16 שעות 10.10.2021הרשם עכשיו
בניהקורס אתתים11.2021הרשם עכשיו
בניהקורס עוזר בטיחותבוקר45 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות24.01.2022הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות13.12.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותערב48 שעות02.11.2021
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הבניה - מסלול ארוךערב156שעות
08.11.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הבניה - מקוצרתערב80שעות
הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות12.10.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעות10.2021הרשם עכשיו
קורסים לממונים"הדרכה טובה"ערב32 שעות03.02.2022הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית בחשמל
ערב56 שעות 14.11.2021הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות18.10.2021הרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים04.10.2021הרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןמפעילי זיקוקין דינורבוקר וערבהרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןרענון מפעילי זיקוקין דינורבוקר וערבהרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP