fbpx
מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות15.10.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות11.07.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי05.10.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות07.07.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות12.09.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות10.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית10.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעות22.07.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות09.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות09.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעות21.07.2021 אחת לשבועיים
(רביעי + חמישי)
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעות22.07.2021 כל שבוע בימי חמישי הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות08.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות06.08.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות09.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק אביזרי הרמהבוקר90 שעות12.01.2022הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות10.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות03.10.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות 02.08.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות05.08.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות12.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות13.10.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות28.07.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות18.08.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעותהרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות10.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות06.01.2022הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות10.2021הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות10.2021הרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות10.2021הרשם עכשיו
בניהקורס השלמה לבונה פיגומים מקצועי16 שעות 25.07.2021הרשם עכשיו
בניהקורס אתתים09.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות30.09.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות13.12.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותערב48 שעות02.11.2021
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית בבנייןערב156שעות
08.11.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות12.10.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעות10.21הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מדריכי בטיחות ומיומנויות הדרכהערב32 שעות17.08.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס Solidworksבוקר או ערב, עפ"י הדרישה112 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תכנות מכונות מדידה XYZבוקר או ערב, עפ"י הדרישה104 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס כוון/מפעיל CNCבוקר או ערב, עפ"י הדרישה120 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תיב"מ חריטה וכרסום בוקר או ערב, עפ"י הדרישה180 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס עורך מבדקים פנימייםבוקר או ערב, עפ"י הדרישה60 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס בקרת איכות ומדידותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה140 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ניהול הבטחת איכות / הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה76 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה300 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות06.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים07.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית בחשמל
ערב56 שעות 01.08.2021הרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP