fbpx
מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות12.08.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות07.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי24.10.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות02.07.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות26.07.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעות04.06.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות07.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות08.06.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעות
17.06.2020אחת לשבועיים
( רביעי - חמישי )
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעות04.06.2020
כל שבוע בימי חמישי
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות28.06.20הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות06.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק אביזרי הרמהבוקר/ערב90 שעות08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות12.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות--הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות07.06.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות04.06.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות07.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות14.07.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות07.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות07.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעות08.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות08.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות25.06.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות08.2020הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות14.06.2020הרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות20.07.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות23.11.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות10.08.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותבוקר48 שעותערב 5.7.2020
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית בבנייןערב156שעות
08.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות08.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעות11.06.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מדריכי בטיחות ומיומנויות הדרכהערב32 שעות17.06.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעות08.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס Solidworksבוקר או ערב, עפ"י הדרישה112 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תכנות מכונות מדידה XYZבוקר או ערב, עפ"י הדרישה104 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס כוון/מפעיל CNCבוקר או ערב, עפ"י הדרישה120 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תיב"מ חריטה וכרסום בוקר או ערב, עפ"י הדרישה180 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס עורך מבדקים פנימייםבוקר או ערב, עפ"י הדרישה60 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס בקרת איכות ומדידותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה140 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ניהול הבטחת איכות / הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה76 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה300 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות1.6.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים6.7.2020הרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP