מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות11.09.24הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות12.9.24הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי600 שעות23.7.24הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב850 שעות22.07.24הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות20.08.2024הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעותהרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומיתהרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעותכל שבוע בימי חמישי +שישיהרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות03.2024הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעותהרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעותאחת לשבועיים
(רביעי + חמישי)
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעותכל שבוע בימי חמישי הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעותהרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתערב (ימי שני רביעי שישי)96 שעותהרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות28.05.24הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמהבוקר90 שעות19.06.2024הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעותהרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהערב40 שעות27.06.24הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות 26.06.2024
21.07.2024
הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעותהרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעותהרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות18.11.2024הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות29.07.2024הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות15.05.24הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעותהרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעותהרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות16.05.24הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות02.2024הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעותהרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות28.07.24הרשם עכשיו
בניהקורס השלמה לבונה פיגומים מקצועי16 שעות הרשם עכשיו
בניהקורס אתתיםבוקר19 שעותהרשם עכשיו
בניהקורס עוזר בטיחותבוקר
45 שעות27.06.24הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות24.06.24הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות19.08.2024הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותבוקר48 שעות16.07.24
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הבניה - מסלול ארוךערב156שעות
30.05.24הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הבניה - מקוצרתערב80שעות
22.08.2024
הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממונים"הדרכה טובה"ערב32 שעות06.06.2024הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהערב98 שעות29.08.2024הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית בחשמל
ערב56 שעות 05.11.2024הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותהרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות08.05.24הרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים11.03.24הרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןמפעילי זיקוקין דינורבוקר וערבהרשם עכשיו
חומרי נפץ וזיקוקיןרענון מפעילי זיקוקין דינורבוקר22.07.2024הרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP