fbpx
מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות12.08.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות07.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי24.10.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות02.07.2020הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות26.07.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות10.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעות23.07.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות11.08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות06.08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעות29.07.2020אחת לשבועיים
( רביעי - חמישי )
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעות23.07.2020
כל שבוע בימי חמישי
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות08.2020הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות09.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק אביזרי הרמהבוקר/ערב90 שעות10.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות12.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות--הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות09.08.2020
23.08.2020
הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות11.08.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות09.2020הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות09.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעות09.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות09.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות01.10.2020הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות17.08.2020הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות09.2020הרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות31.08.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות23.11.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות10.08.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותבוקר48 שעותבוקר 9.9.2020
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית בבנייןערב156שעות
20.08.2020
10.08.2020
הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעות23.07.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מדריכי בטיחות ומיומנויות הדרכהערב32 שעות22.10.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס Solidworksבוקר או ערב, עפ"י הדרישה112 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תכנות מכונות מדידה XYZבוקר או ערב, עפ"י הדרישה104 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס כוון/מפעיל CNCבוקר או ערב, עפ"י הדרישה120 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תיב"מ חריטה וכרסום בוקר או ערב, עפ"י הדרישה180 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס עורך מבדקים פנימייםבוקר או ערב, עפ"י הדרישה60 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס בקרת איכות ומדידותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה140 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ניהול הבטחת איכות / הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה76 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה300 שעות09.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות26.07.2020הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים10.2020הרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP