fbpx
מגמהשם קורסמתכונתמשך קורסתאריך פתיחת קורסהרשמה
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מתח גבוה177 שעות21.04.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי בודק130 שעות09.05.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי ראשי18.04.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מוסמךערב1080 שעות26.04.2021הרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס חשמלאי מסוייגבוקר/ימי שישיהרשם עכשיו
מרכז להכשרת חשמלאיםקורס בקרים מתוכנתיםערב80 שעות09.05.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מדריכי מלגזותבוקר52 שעות04.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס רענון מדריכי מלגזותחד יומית04.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מפעיל מלגזהבוקר16 שעות10.02.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומס – בסיסיבוקר80 שעות05.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס אחראי בטיחות שינוע חומ"ס - ריענוןבוקר8 שעות05.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (בסיסי)בוקר16 שעות17.02.2021 אחת לשבועיים
( רביעי - שישי )
הרשם עכשיו
תחבורהקורס מובילי חומ"ס (רענון)בוקר8 שעות11.12.20כל שבוע בימי חמישי הרשם עכשיו
תחבורהקורס מוביל (מנהלי משרדי הובלה – קצר)ערב64 שעות06.2021הרשם עכשיו
תחבורהקורס עגורן להעמסה עצמיתשישי24 שעות09.03.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס ממונה אנרגיהבוקר200 שעות09.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס בודק אביזרי הרמהבוקר90 שעות24.03.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מנהל עבודה בתעשייהערב420 שעות19.05.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס עבודה בגובהבוקר (ימים ג'/ו')16 שעותכל שבוע בימי שלישי / שישי
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובהבוקר40 שעות05.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מדריכי עבודה בגובה - רענוןבוקר8 שעות 31.03.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל עגורן גשרבוקר19 שעות04.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדותבוקר24 שעות04.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס מפעיל דודי קיטור (לבעלי ניסיון)בוקר116 שעות06.07.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס אחראי רעליםבוקר24 שעות05.2021הרשם עכשיו
תעשיהקורס נאמני בטיחותבוקר24 שעות07.04.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס נאמני בטיחות אשבוקר24 שעות05.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס תחזוקאי מטפים40 שעות05.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס ממונה בטיחות אשבוקר40 שעות01.07.2021הרשם עכשיו
כיבוי אשקורס מבקר מטפיםבוקר16 שעות04.2021הרשם עכשיו
בניהקורס מנהלי עבודה בבניין (למהנדסים הנדסאים וטכנאים אזרחים)ערב106 שעות03.2021הרשם עכשיו
בניהקורס בונה פיגומים מקצועייום ו'56 שעות05.03.2021הרשם עכשיו
בניהקורס השלמה לבונה פיגומים מקצועי16 שעות 04.04.2021הרשם עכשיו
בניהקורס אתתים04.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (בוקר)בוקר320 שעות12.07.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס ממונה בטיחות (ערב)ערב320 שעות19.04.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מכין תכנית לניהול בטיחותערב48 שעות01.06.2021
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית בבנייןערב156שעות
03.05.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בחקלאותערב71 שעות06.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםימי עיון לממונים על בטיחותלפי דרישה8 שעות02.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםקורס מדריכי בטיחות ומיומנויות הדרכהערב32 שעות17.08.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםהשתלמות ענפית לממונים בענף הכימיהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה98 שעות04.2021הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס Solidworksבוקר או ערב, עפ"י הדרישה112 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תכנות מכונות מדידה XYZבוקר או ערב, עפ"י הדרישה104 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס כוון/מפעיל CNCבוקר או ערב, עפ"י הדרישה120 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס תיב"מ חריטה וכרסום בוקר או ערב, עפ"י הדרישה180 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך אלקטרודהבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך ארגוןבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ריתוך צנרתבוקר או ערב, עפ"י הדרישה50 שעותמידי שבוע בימי ב', ה', ו'הרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס עורך מבדקים פנימייםבוקר או ערב, עפ"י הדרישה60 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס בקרת איכות ומדידותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה140 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס ניהול הבטחת איכות / הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה76 שעותהרשם עכשיו
קורסים טכנולוגייםקורס הנדסת איכותבוקר או ערב, עפ"י הדרישה300 שעותהרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונה על פיצוצים - השתלמות רענוןבוקר8 שעות04.2021הרשם עכשיו
קורסים לממוניםממונים על פיצוציםבוקר198 שעות + 8 שעות מבחנים05.2021הרשם עכשיו

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP