כללי:

 • תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש) תשנ"ד-1994 מחייבות מינוי ממונה על פיצוצים בכל מקרה של מבקש היתר למטרות פיצוץ.
 • על ממונה על פיצוצים לעבור קורס כתנאי לקבלת ההסמכה.
 • מכללת כרמל בטיחות אושרה על ידי מינהל הבטיחות לביצוע הקורס.
 • הקורס יתקיים במתכונת של לימודי בוקר במרכז ההדרכה של המכללה, רח' בעלי מלאכה 26 חיפה. (מול קניון לב המפרץ ומרכזית המפרץ).

 

תנאי הקבלה

 • גיל 21 שנים ומעלה.
 • מבחן כניסה במתמטיקה.
 • אישור קבילות ביטחונית – הבדיקה מתבצעת ע"י מינהל הבטיחות באמצעות המכללה.
 • בדיקה רפואית בידי רופא מורשה והמצאת פנקס בריאות, לפיו מתאים להיות ממונה על פיצוצים.
 • הצגת תעודת זהות + צילום ת.ז. + תמונת פספורט צבעונית עדכנית.
 • אישור ועדת קבלה.

 

תנאים לסיום הקורס בהצלחה

 • נוכחות של לפחות ב: 80% משיעורים.
 • השתתפות מלאה בסיורים מקצועיים ובהתנסויות מעשיות.
 • עמידה בהצלחה במבחנים בכתב בציון 70: (במבחני ביניים ומבחן גמר).
 • עמידה בהצלחה במבחן בבעל פה.

 

תנאים לסיום ההתמחות בהצלחה ולקבלת הסמכה ראשונית

כל מסיימי הקורס בהצלחה – ללא יוצאים מן הכלל ידרשו לעמוד במלוא התנאים, המפורטים בפרק ג' סימן א' לתקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994 ובהתאם להנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ובכלל זה, לאחר סיום הקורס בהצלחה:

"עבד 3 חודשים לפחות בהדרכתו והשגחתו של ממונה על פיצוצים, והשתתף, בתקופה האמורה, בביצוע עשרה פיצוצים לפחות כמפוצץ מקצועי".

 

חומרי לימוד לקורס ממונים על פיצוצים

מידע נוסף

מתכונת לימודים

הקורס מתקיים במתכונת של לימודי בוקר – יום בשבוע, בין השעות: 8:00-16:30. משך הקורס: 198 שעות + 8 שעות מבחנים. כ: 23 מפגשים. (כ: 6 חודשים).הקורס כולל הרצאות, תרגילים, סיורים מקצועיים, תיק תלמיד הכולל חומר מקצועי וכלי כתיבה, כיבוד קל וארוחת צהריים.

תעודה

תעודה מטעם מכללת כרמל בטיחות, באישור ובפיקוח מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.

מיקום

מכללת כרמל בטיחות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP