כללי

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חייב בעל עסק, המבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, לעמוד במספר תנאים. אחד התנאים הוא מינוי לתפקיד זה אדם שבהגדרת תפקידו הוא: "אחראי רעלים".

מטרת הקורס להכשיר עובדים לשמש בתפקיד "אחראי רעלים" בארגון, בכל הנוגע לטיפול ברעלים בהתאם להוראות התקנות, תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות והסביבה.

הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות.

הבסיס החוקי

מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים , תוספת שנייה חלק א' ( סעיף ד')- "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד / העסק , באופן שיהיה בעל הסמכויות הדרושות

לכך שיתקיים בתאגיד/ בעסק טיפול מקצועי – בטיחות בחומרים מסוכנים…"

חלק ב- ( סעיף א')- " אחראי רעלים" , שמונה כאמור בפסקה ד' לעיל , יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן שימוש שוטף והן באירוע חריג".

נושאי הלימוד העיקריים

 • חוקים ותקנות( כולל תרגול מילוי טפסים שונים)
 • היבטים משפטיים
 • כימיה
 • יסודות הטוקסיקולוגיה
 • זיהוי והערכת סיכונים
 • מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום
 • תרגיל בהערכת סיכונים
 • ציוד מגן אישי
 • מבחן מסכם.

משך הקורס

24 שעות אקדמיות (3 ימי לימוד).

תנאי קבלה

 • על המועמד להכיר את התכונות המסוכנות של החומרים שבמפעל
 • העדר רישום פלילי, (אדם שלא ביצע עברה שיש עימה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים)

 

מידע נוסף

מתכונת לימודים

24 שעות אקדמיות (3 ימי לימוד).

תעודה

תעודה מטעם מכללת כרמל בטיחות הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות.

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP