מטרת הקורס:

לאור הכשלים והאסונות שאירעו בשנים האחרונות במהלך אירועים מרובי קהל הוחלט על ידי ממשרת ישראל לבצע אסדרה של תחום האירועים מרובי קהל ובתוכם של התפקיד: "מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל".

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה קבע את תכנית הקורס כמו גם את הקריטריונים למועמדים לקורס.

מכללת כרמל בטיחות אושרה על ידי האגף להכשרה מקצועית לבצע את הקורס.

  • הערה: נכון להיום טרם הסתיימו הליכי החקיקה. יתכן כי יהיו שינויים במתווה האסדרה, לרבות אפשרות כי לא תהיה אסדרה כלל.
  • הקורס מוכר כ- 14 ימי השתלמות לממונים על הבטיחות.

 

דרישות כניסה לקורס:

א.

  • ממונה בטיחות בעבודה
  • ממונה בטיחות בצה"ל (בהתאם למפורט).
  • "בעל מקצוע" / "בעל מקצוע מתאים – כהגדרת בפריט רישוי של משטרת ישראל. (בהתאם למפורט).

ב.  ועדת קבלה עם נציגות מטעם האגף להכשרה מקצועית ונציג מוסד ההכשרה.

לצפיה במתווה זכאות מפורט להשתתפות בקורס לחצו כאן 

משך הקורס: 172 שעות לימוד אקדמאיות

 

נושאי לימוד:

א. מבוא.

ב. חוקים, תקנים ונהלים.

ג. אירועים מרובי קהל- סוגים ומאפיינים.

ד. בדיקות ואישורים בטיחותיים.

ה. ניהול קהל.

ו. ניהול הבטיחות ותחקור תאונות וכשלים באירועים מרובי קהל.

ז. שרטוט וקריאת שרטוט.

ח. ממשקי עבודה עם בעלי מקצוע.

ט. סיורים מקצועיים.

י. ניהול הבטיחות ותחקור תאונות וכשלים באירועים מרובי קהל.

יא. פרויקט גמר.

יב. שרטוט וקריאת שרטוט.

יג. אתיקה מקצועית.

יד. דגשים בעבודה בגובה.

טו. שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

 

תעודת גמר קורס – מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל

מידע נוסף

מתכונת לימודים

משך הקורס: 172 שעות לימוד אקדמאיות. 

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר של האגף להכשרה מקצועית.

מיקום

מכללת כרמל בטיחות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP