רקע:

(מתוך העדכון לתקנות…. ). בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013 (להלן – "התקנות"), נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו נקבעה תכנית השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תכנית בטיחות, לפיה יוכשרו המעוניינים בקבלת אישור להכנת תכנית ניהול בטיחות.
תכנית ההשתלמות מפורטת בנספח 1 להלן, ותבוצע במסגרת ארבעה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996. (להלן-תקנות הממונים).

כללי:

ההשתלמות מתבצעת בהתאם להנחיות, אישור ופיקוח מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה. הקורס מתבצע במרכז ההדרכה של מכללת כרמל בטיחות ברח' בעלי מלאכה 26 (מול קניון לב המפרץ ומרכזית המפרץ).

משך ההשתלמות:

ההרשמה ל- 2 מסלולי לימוד. בוקר וערב השתלמות בוקר – 4 ימי לימוד מלאים. יום בשבוע. (בין השעות: 08:30-16:15). השתלמות ערב – 8 מפגשים. יומיים בשבוע. (בין השעות: 17:00-20:45).

דרישות קבלה:

ממונה על בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות בתוקף.
דרישות ההשתלמות: נוכחות מלאה בכל מפגשי ההשתלמות וציון "עובר" בתכנית ניהול בטיחות.

נושאי הלימוד:

בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת ע"י אגף הפיקוח על העבודה.

מבחנים:

מבחן פנימי מסכם, ציון מעבר – 70.
הקורס מוכר כ- 4 ימי עיון לממוני בטיחות.

מידע נוסף

מתכונת לימודים

2 מסלולי לימוד. בוקר וערב

תעודה

תעודת סיום מטעם המכללה

מיקום

מכללת כרמל בטיחות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP