כללי

  • בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11) התשע"ט-2018, נקבע כי בכל אתר שמתבצעות בו עבודות לבניית מבנה שגובהו מעל 7 מטר ושטחו מעל 1000 מ"ר, יימצא בכל עת שמתבצעות בו עבודות בנייה "עוזר בטיחות". מינוי עוזר הבטיחות יירשם בפנקס האתר ועל גבי השילוט באתר.

תפקידו של עוזר הבטיחות לסייע למנהל העבודה בעבודתו לוודא שנשמרים באתר תנאי הבטיחות כפי שהוגדרו בחוק.

  • עוזר בטיחות חייב לעבור קורס בן 45 שעות כתנאי לקבלת תעודה.
  • מכללת כרמל בטיחות אושרה על ידי מינהל הבטיחות במשרד העבודה לבצע את הקורס.
  • הקורסים מתקיימים במרכז ההדרכה שלנו ברחוב בעלי המלאכה 26 חיפה (בית כפיר), קומה ג', מול קניון לב המפרץ ומרכזית המפרץ.

 

תנאי הקבלה לקורס עוזר בטיחות

  • בגיר (גיל 18 ומעלה)
  • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה.
    • לעניין הניסיון- יש להציג מכתב הצהרה של המעסיק, עם לוגו החברה, תאריך, חותמת וחתימת המעסיק. יש לפרט במסמך את פרטי הפרויקט-ים שבהם הועסק (שם האתר וכתובתו), מהות העבודה שביצע ומשך ההעסקה בכל פרויקט.

תנאי הסמכה

נוכחות מלאה בקורס. (מי שייעדר יהיה חייב להשלים את השיעורים שהחסיר בתוך 3 חודשים).

מעבר מבחן עיוני מסכם בציון של 70 לפחות.

תעודות

המסיימים בהצלחה יקבלו תעודות גמר של מכללת "כרמל בטיחות" באישור אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה.

נושאי לימוד עיקריים

תפקידו ואחריותו של עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), ציוד מגן אישי, עבודה בגובה, כלים טעוני בדיקה, משטחי עבודה, פיגומים, רשימת תיוג, סיור באתר בניה, דילמות בתפקידיו של עוזר הבטיחות, חזרה ומבחן מסכם.

מתכונת הקורס

הקורסים מתקיימים במתכונת לימודי בוקר וכן במתכונת לימודי ערב, הכוללים שני מפגשי בוקר

מידע נוסף

מתכונת לימודים

הקורסים מתקיימים במתכונת לימודי בוקר וכן במתכונת לימודי ערב, הכוללים שני מפגשי בוקר.

תעודה

בסיום הקורס תינתן תעודה עם תמונה המעידה על סיום הקורס בפיקוח משרד העבודה.

מיקום

מכללת כרמל בטיחות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP