לכל בנין, כנדרש בתקנה 11 א', המיועד לכל שימוש שהוא (מסחר, מגורים, תעשייה וכו') יש להגיש תכנית בטיחות אש אשר תכלול תכנון מערכי בטיחות אש. התכנית מלווה את המבנה ביום ייסודו ונדרשת לצורך מתן היתר בניה ומתן רישיון עסק.

מטרת תכנית בטיחות אש הנה תהליך הכרחי להגנה על חיי העובדים מפני הסכנות ולמזעור הנזקים לנכס ולציוד במקרה של פריצת שריפה במקום.

תכנית בטיחות אש כוללת:

 • תכנון מערכי האש על ידי צוות יועצים לבטיחות אש,
 • תיאור הבניין,
 • מרכיבי דרך גישה ורחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה,
 • תיאור השימוש בקומה ותפוסה של כל קומה,
 • דרכי מוצא מן הבניין, חלוקת הבניין לאגפי אש,
 • עמידות של חלקי הבניין השונים ומרכיביו,
 • סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים,
 • מיקום ציוד כיבוי אש,
 • שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת חירום,
 • מיקום לוח חשמל ומערכות חירום,
 • דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כבאות והצלה,
 • תפוסה של כל קומה,
 • דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט כל מרכיביהן,
 • חלוקת הבניין לאגפי אש,
 • עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו,
 • סיווג חומרי הבנייה והגימור על פי תגובותיהם בשריפה,
 • סידור אספקת מים לכיבוי אש,
 • סידור שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים,
 • מיקום ציוד כיבוי אש,
 • אזורים בבניין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן,
 • מערכות כיבוי אש אוטומטי, ומערכות כריזת חירום,
 • שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירום,
 • מיקום לוח פיקוד כבאים,
 • מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום,
 • מיקום מערכות גז,
 • מעלית כבאים ומעלית נושאת אלונקה.

תכנית בטיחות אש מחייבת על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודיני כבאות והצלה ובתאום עם שירותי כבאות והצלה. התכנית נעשית ע"י יועץ בטיחות אש מקצועי אשר מסייע בקבלת החלטות מכריעות על מנת שהמבנה יעמוד בדרישות הנ"ל יחסוך בעיכובים הנובעים מחוסר אינפורמציה, הוצאות מיותרות, וזירוז תהליכים על מנת לקבל אישור משירותי כבאות והצלה בדרך המהירה ביותר. תקנות בטיחות אש חדשות בבנייה נכנסו לתוקף במדינת ישראל במרץ 2009, במטרה ליצור האחדת דרישות כיבוי אש בתחום בטיחות אש וייצור בסיס מקצועי רחב, אחיד ושקוף של הדרישות, יישומם ואכיפתם לטובת הכלל. בטרם יישום התקנות שרר מצב של אי ודאות הנוגע לדרישות בטיחות אש בבנייה עבור מכלול העוסקים בתחום – יזמים, אדריכלים, קבלנים ועוד. מצב זה הוביל לאובדן זמן יקר בתהליכי התכנון ובקבלת האישורים לאכלוס. קושי נוסף התייחס לתכנון התקציב, ולמגבלה בפער בין התפתחות טכנולוגיות שאפשרה בנייה לגובה, ובין התקנות הישנות לבטיחות אש. תפקידו של יועץ בטיחות אש חיוני בעת תהליך בנייה, הייעוץ מסייע בקבלת החלטות מכריעות על מנת שהמבנה יעמוד בדרישות כיבוי אש לצורך קבלת האישורים הנדרשים. כל זה מבטיח את טיב הבטיחות וההגנה המוענקים לעובדים וללקוחות.

דברו איתנו

*6932

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP