כל המחזיק במקום עבודה חייב למסור לעובדיו כל ידע ומידע בדבר סיכוני בטיחות הנמצאים במקום העבודה בו הוא מעסיק את עובדיו, בין במישרין ובין בעקיפין. הדרך היעילה ביותר למסור את המידע, להפיץ אותו באופן אחיד ומסודר ולאורך תקופות הוא באמצעות נהלי בטיחות והוראות בטיחות, ולנו ולמומחים שלנו בתחומי הבטיחות, בכרמל בטיחות, יש את היכולת הידע והניסיון רב השנים, לערוך, להתאים ולכתוב נהלים והוראות בטיחות לכל מקום עבודה ובכל תחום הנדרש בתעשייה.

מטרת כתיבת נהלים

המטרה הנה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה אחידה,
בעלת יכולת להדרכה, לאכיפה ולפיקוח, כולל הגדרת אחריות וסמכות.
הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.
הקפדה על נהלים מבטיחה תהליך בטיחותי ומאפשרת סדר פעולות נכון
והגדרת אחריות וסמכות.

הגיבוי החוקי לכתיבת נהלים והוראות בטיחות.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
(מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט – 1999 קובעים:
"מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום,
ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד,
וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום."
בשנים האחרונות ניתנת חשיבות רבה להתייחסות לת"י 18001.

נהלים על-פי התקן 18001

ת"י 18001 קובע מפורשות כי יש למסד את פעילות הבטיחות על-פי נהלים. לצורך מיסוד הפעילות בבטיחות נדרשת מיומנות בכתיבת הנהלים ובמציאת דרך יעילה להטמעתם במקומות עבודה. את נהלי מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית ניתן לקיים גם באופן עצמאי ולשלבם בתוך מערכות ניהול קיימות או בתוך מערכת משולבת כגון מערכת משולבת איכות ובטיחות 14001-18001. תקן 18001 קובע כי על המקום העבודה לקיים נהלים העוסקים בבקרה ובבטיחות שבשגרה ובבטיחות בשעת חירום, כנוהל איתור מפגעים, סילוק מפגעים, בקרה, מדידה וניטור גורמים מזיקים, נהלים לזיהוי אירועים וכן נהלים, המגדירים אופן טיפול במקרים של חשש לבריאות ובטיחות העובדים. גם מנחה ILO קובע כי יש לקיים נהלים למצבי חרום אשר מתאימים לגודל מקום העבודה. כמו כן יש להדריך את העובדים ביחס למצבים אלו ולקבוע תכנית הדרכות המעוגנת הנוהל הדרכות הכולל הדרכות עובדים חדשים והתאמת ההדרכות על פי המקצועות וההסמכה שיש לעובדים.

נוהל (PROCEDURE‏).

מסמך במערכת האיכות, המגדיר קובץ פעילויות בין יחידתיות הנעשות במסגרת תהליך אחד.
המסמך מתווה מי עושה מה, מתי והיכן בתרשים פעילויות עוקבות.
הוראת עבודה (WORK INSTRUCTION‏).
הנחיה כתובה ומפורטת המגדירה כיצד לבצע משימה או פעילות מוגדרת.

מטרת כתיבת נהלים

המטרה הנה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה אחידה,
בעלת יכולת להדרכה, לאכיפה ולפיקוח, כולל הגדרת אחריות וסמכות.
הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.
הקפדה על נהלים מבטיחה תהליך בטיחותי ומאפשרת סדר פעולות נכון
והגדרת אחריות וסמכות.

דברו איתנו

*6932

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP