מפעלים העושים שימוש בחומרים מסוכנים (חומ"ס) מחויבים להכין תיק מפעל (בתקנות הקיימות כיום תיק מפעל מהווה תנאי מקדים לקבלת רישיון) שיכלול מידע חיוני להתמודדות עם מצבי משבר ומקרי חירום בשטח המפעל. מתכונת התיק נקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף והיא עוברת שינויים ותיקונים מדי שנה.

מי מוגדר כמפעל מסוכן?

מפעל מסוכן הינו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו.
מטרותיו של תיק מפעל הן למזער את הסיכון לתאונות במפעל ולטפל במגוון מצבי משבר ביעילות מרבית כאשר הם פורצים ולשקם את המפעל בזמן הקצר ביותר לאחר האירוע. על מנת להשיג את כל היעדים הנ"ל יש להעלות ולהעריך גורמי סיכון של כל היבט, לרבות אחסון ותרחישי חירום הקשורים לחומרים המסוכנים במפעל. תיק מפעל בנוי בצורה מצומצמת ואפקטיבית על מנת לשמש כלי מהיר, יעיל וזמין בעת הטיפול באירוע חומ"ס במפעל. רצוי שיכלול, עד כמה שניתן, את דרישות כל הגורמים הרלוונטיים לנושא החומרים המסוכנים במפעל. בכלל זה, יכלול פורמט התיק את כל דרישות שירותי הכבאות להכנת תיק שטח.

מבנה תיק מפעל:

תיאור המפעל שיכלול את התכניות, העיסוקים, והמיקום של כל החומרים ויכלול את הרשימה שלהם והכמויות שלהם.
תרחישי סיכון במפעל.
תיאור נתונים דרושים ומערכות שיש לטפל בהם בעת תרחיש, ותיאור אמצעי הטיפול והשימוש באמצעי המיגון.

ארגון מערך חירום בתרשימי זרימה, וטבלאות עם שמות בעלי התפקידים החיצוניים והפנימיים של הארגון, וכל זאת יאופיין בכתיבת נוהל החירום.
נוהל החירום מהווה חלק עיקרי בתיק המפעל. מטרת הנוהל להגדיר אחריות, סמכויות וסדר פעולות בעת מצבי משבר במפעל. אם כן ליבו של תיק המפעל הוא נוהל החירום. נוהל החירום יהיה קצר, ותמציתי, כך שניתן יהיה להשתמש בו בעת אירוע חרום בצורה יעילה ונוחה. נוהל החירום מתבסס על טבלת תקריות ותגובות, שנבנתה עפ"י סקרי סיכונים. בחירת התרחישים מחייבת התייעצות עם נותני האישור. חובת ניתוח אירועים עפ"י דרישות שירותי הכבאות (לפחות תרחיש שריפה אחד) והמשטרה (לפחות תרחיש אחד – חבלה מכוונת).

תיק מפעל יכלול בנוהל חירום את כל הנתונים הדרושים לטיפול באירוע, כגון:

  • רשימה שמית של אנשי צוות החירום המפעלי ודרכי התקשורת במפעל ומחוצה לו.
  • האמצעים העומדים לרשות צוות החירום המפעלי לטיפול באירוע, כגון: ציוד מיגון אישי, ציוד ניטור וגילוי, כיבוי, נטרול.
  • מערך תקשורת והפעלת כלי שינוע והרמה לטובת נטרול גורמים שמסכנים באירוע במידת הצורך.
  • רשימת החומרים המסוכנים במפעל ומיקומם, חומרי הנטרול המתאימים ומיקומם במפעל.
  • דרכי התקשורת לגופי ההצלה השונים.
  • מפות ובהן פריסת כל תשתיות המפעל העשויות להיפגע באירוע ואלה הנדרשות לטיפול באירוע.
  • תיאור פריסת האוכלוסייה והמבנים האזרחיים מסביב למפעל, מפעלים שכנים העלולים להיפגע או שיכולים לסייע בעת האירוע.
  • מערך הבטיחות והביטחון שבמפעל.

דברו איתנו

*6932

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP