תקנון אתר ולוח דרושים

חברת כרמל בטיחות בע"מ אינה אחראית למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. אתר החברה לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות. (המלצות גולשים, פורמים ואחרים) לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.
האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.

האתר אינו מתחייב כי למידע המפורסם באתר כמו מודעות פרסום תהיה הענות. האתר לא יהיה אחראי לכמות התגובות, זהותן או לכל מעשה ו/או תוצאה הנובעים מהפרסום.

האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסמם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

למשתמשים ו/או למפרסמים לא תהיה כל דרישה/טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.

האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי.

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו/או הקישורים/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני על תוכנו של האתר לרבות משרות בלעדיות המפורסמות באתר או כל תוכן גרפי, מסמכים וטקסטים
הינם בבעלות האתר המצוי בכתובת www.carmelsafety.co.il בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק,
לסרוק באמצעות אמצעיים טכנולוגיים או אנושיים, להפיץ בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת אישור והסכמה מבעלי האתר בכתב.

בעלי האתר רשאים בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר ע"פ שיקוליה הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעקבות השינויים.

כל המודעות מיועדות לגברים ונשים כאחד, גם אם הדבר אינו מצוין במודעה.
אין בפרסום המודעה משום הבעת עמדה ו- או המלצה, אודות המודעה ו- או המפרסם.
כרמל בטיחות והאתר מהווים אך ורק פלטפורמה לפרסום המודעה. כרמל בטיחות והאתר לא יהיו אחראים במקרה של אי דיוקים באילו מפרטי המודעה והאחריות בגין הסתמכות על המודעה ו- או פרטיה תחול על המפרסם ו-או המשתמש בלבד.
במידה שהבחנת בפרט שאינו מדויק ו- או אינו עומד בדרישות הדין ו- או עלול לפגוע ברגשות הציבור, נא פנה אל מערכת האתר שתפעל על פי שיקל דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP